Feim4u.ee :: Tutvus ja suhtlus portaal! - Reeglid
Tere Õhtust   T�na on: Teisip�ev, 12. 2017  Kell on: 21:55 | Online: (0) | K�lalisi: (4)
Meeskond Mure? Lemmikutesse
        Registreeri kasutajaks!     Unustasid oma parooli?   

Peamen�
 • Pealeht
 • Osing
 • Kingitused
 • Kutsu s�pru!
 • Konto
 • Minu konto
 • Kontaktid
 • Minu raha
 • Minu profiil
 • Minu pildid
 • Minu albumi pildid
 • Albumid
 • Minu videod
 • Minu p�evik
 • Top & uued
 • Feimi top 50
 • Aktiivsuse top
 • Kutse top
 • Top naised
 • Top mehed
 • Uued naised
 • Uued mehed
 • Erilised
 • Keelatud
 • Paarid
 • Liitunud
 • Tegevused
 • M�ngi m�nge
 • Hinda pilte
 • Klubid
 • Foorum
 • Jutukas
 • Videod
 • SMS teated
 • SMS-chat
 • SMS kampaania
 • S�nnip�evad
 • Skinnid
 • Info&saidist
 • KKK
 • Reeglid
 • Statistika
 • Moderaatorid
 • Saidist
 • Kontakt
 • Reklaam
 • Muu
 • Horoskoop
 • Raadio
 • TV
 • Soovitame YouTube Telefonid Mozilla Firefox Euro-kalkulaator
  15,6466 EEK = 1 EUR

  Reeglid

  Igaks, kes registreerib ennast kasutajaks, on tutvunud reeglitega ja nustub saidil viibides neid titma.

  üldine reeglistik:

  omanikud garanteerivad, et ei avalda sinu saidil olevat/olevaid pilti/pilte online vi offline vljaannetes, mis rikuvad Eesti Vabariigi seadust. omanikud jtavad endale iguse kasutada sinu -s olevat/olevaid pilti/pilte oma eesmrgil ilma sinu nusolekuta tingimusel, et pildi kasutamine pole vastuolus ldkehtivate eetikanormide ja Eesti Vabariigis kehtivate igusaktidega. omanikud jtavad endale iguse saata kasutajatele enda vi koostpartnerite reklaami sisuga teateid kasutajate postkastidesse. teenus on tasuta (v.a. lisateenused) ja selle kasutamine toimub "nagu on" phimttel. omanikud ei vastuta saidi kasutamisest tekkivate vimalike tagajrgede eest. omanikud jtavad endale iguse muuta reeglid vastavalt vajadusele, muudatused kajastuvad siin lehel. Neil, kes pole nus reeglitega, palume mitte kasutada leheklge. Selle reegli rikkumisel tekitatava vimaliku kahju eest vastutab kahju tekitaja tiel mral. Virtuaalne raha, mis jb blokeeritud kasutaja kontole, tagastamisele ei kuulu. Juhul, kui omanikud ei taha osutada teenust konkreetsele kasutajale, vivad nad vaidlusaluse konto blokeerida, kusjuures blokeerimise phjuse selgitamine pole kohustuslik. Saiti kasutades on keelatud oma ankeedis esitada vra inimese isikuandmeid. Iga kasutaja vib omada vaid ht kontot. Korduvad kontod blokeeritakse ette hoiatamata. Keelatud on postkastide kaudu ahelkirjade saatmine, samuti reklaamida postkastide, kommentaaride, foorumipostituste vi oma konto kaudu ettevtteid, tooteid, teenuseid jms. Konkreetsed pretensioonid palume edastada vanemmoderaatoritele, lisades kirjale kopeeritud kujul oma eelnenud korrespondents tervikuna isikuga, k.a. kirja saatjate nimed ja kirjasaatmise kellaajad kirja pisel, vi muu tendusmaterjal. Keelatud on rvedasisuliste, hvardavate vi solvavate kirjade ja kommentaaride saatmine postkasti, foorumisse vi kasutajate piltide kommentaariveergu. Keelatud on rvedate, kedagi solvata vivate vi ebaeetiliste kasutajanimede loomine. Samuti edastada usupropagandat, rassistlikku propagandat vi muud ebaeetilist vi seadusega vastuolus olevat. teenuseid kasutades tuleb jda viisakaks teiste kasutajate vastu. Keelatud on piltide hindamine, kontode vaatamine jne programmide ja skriptide abil. Keelatud on ritada avada vraid kontosid vi muud moodi rikkuda kasutajate privaatsust ja vimalust saiti mugavalt kasutada. Reeglite rikkumise korral vastavalt rikkumise raskusastmele kohaldatakse rikkujale karistus. Vga kerge tahtmatu rikkumise korral vib kasutaja saada moderaatori poolt hoiatuse. Moderaatori mrkus vi hoiatus ei kuulu vaidlustamisele. Raskemate rikkumiste korral reeglite vastu blokeeritakse kasutaja konto ilma ette teatamata ja tagasisaamise vimaluseta.

  Piltide reeglid ja lisamise kord

  Lisatav pilt peab olema JPG formaadis. Pilt peab titma terve pildiruumi (keelatud on sknnimisel jnud valge r mber pildi) ja olema vertikaalses või horisontaalses asendis. Pildil peab olema inimene ja ta ngu peab olema nhtav. Inimene peaks olema pildil esiplaanil, niteks klassipildid sellele reeglile ei vasta. Pildi lisamisel palume thelepanu prata pildi kvaliteedile ja suurusele. Liiga vikseid, uduseid vi hguseid pilte moderaatorid ei aktsepteeri. Kui pildil on mitu inimest, peab pildi omanik ennast pildil esile tooma, mrkides oma tpse asukoha kas pildil vi pildi all. igeks esiletoomiseks loetakse, kui konto/pildi omanik on tuvastatav ka ainult pilti ja pildiallkirja vaadates. Allkiri vib olla nii eesti kui ka inglise keeles. Pornograafilised ja erootilised pildid on keelatud. Piiri, kust alates pilt vi poos on liiga erootiline, mravad moderaatorid. Keelatud on rveda vi kedagi solvata viva sisu ja allkirjaga pildid. Lubatud ei ole pildid, mis oma iseloomult on seadusevastased, hutavad rassismi, vaenu vi vgivalda (nt. relvaga kellegi pihta sihtimine). Keelatakse narkootikume eksponeerivad vi alkoholi/suitsetamist seadusevastaselt (alla 18 eluaastat) eksponeerivad pildid. Tisealiste kasutajate puhul vib moderaator pildi keelata, kui pildilolija on silmnhtavalt purjus, alkohol/sigaretid on ilmselgelt pildi peategelased vi pilt koos pildi allkirjaga hutab alkoholi/sigarette tarbima. Kanepilehe kujutis pildil vi pildi all on narkootikume propageeriv. Samuti keelatakse vesipiibuga pildid. Keelatud on lastepildid vanuses 0 6 a (k.a.). Lastepildiks loetakse alla 7 aasta vanuse inimese pilti, juhul kui kontoomanik pole just 7-10 aastane arvutikasutaja. Samuti on lastepilt see, kui 25 aastane kasutaja lisab pildi ajast, mil ta oli 10. Kui aga 10 aastane kasutaja lisab enda pildi, on see ok. Keelatud on pildid, mis sisaldavad reklaami pildis vi pildiallkirjas, reklaamiks loetakse ka riettevtte vi fotovalmistaja (s.h. pildi ttleja vi ttlemisega tegeleva grupi) logo pildi rel. Kui kasutajakonto nimi ja konto ise ei sisalda reklaami, siis on lubatud selle konto nime nitamine pildil ja pildi all nii omanikuna kui ka valmistajana/ttlejana, niisama kirjutatuna kui ka vormis "made by..." Nii piltidel kui ka pildiallkirjas on keelatud kasutada copyright mrki . Keelatud on pildid, kus ttluse tulemusena pole pildi omanik enam ratuntav, ttlus moonutab pilti liigselt vi tmbab vaataja thelepanu endale. Samuti on keelatud mitme pildi kokkumonteerimine ja vraste taustade kasutamine. Lubatud on ttlus, mis parandab pildi kvaliteeti (parandab fookust/teravust/balanssi). hte ja sama pilti saab lisada kontole vaid he eksemplari. Keelatud on autorikaitse alla kuuluda vivate, samuti vraste piltide lisamine. Keelatud on pildid kus figureerivad isikud, kelle eksponeerimiseks pildiomanikul puuduvad vastavad igused, samuti on keelatud enda pildile lisada autoriigustega kaitstud detaile (tausta, logosid jms.) Autoriiguste rikkumise kahtluse korral palume prduda kasutaja poole, kes on pildi -s avaldanud. Kui kokkulepet ei saavutata, kirjutage vanemmoderaatorile või aadressile admin@feim4u.ee, lisades kirjale kopeeritud kujul oma eelnenud korrespondents tervikuna pildi avaldajaga (k.a. kirja saatjate nimed ja kirjasaatmise kellaajad kirja pisel). Kui leiate, et Teie pilti on kasutatud ilma loata, siis palume edastada rikkuja konto aadressriba koos mrkega rikkuja ja kontoomaniku konto aadressriba mrkega konto omanik. Kindlasti lisage kirjale asjasse puutuvate piltide ja kontode lingid. Kui pildil olev inimene vi pildi autoriiguste omanik ei ole andnud nusolekut pildi avaldamiseks ja esitab pretensiooni, vastutab tekkivate tagajrgede eest tiel mral pildi lisanud isik. Andmed, mida saab kasutada autoriiguste rikkuja tuvastamiseks, edastame seadusega ettenhtud korras vastavale riigiametile. Palume pilte lisades arvestada sellega, et moderaatoritel on igus tagasi lkata ka need pildid, mis pole vastuolus hegi eeltoodud punktiga, kuid on oma sisult vi vormilt ebasndsad vi vivad kedagi kahjustada. Pildi/piltide sobivuse ja reeglitele vastavuse le otsustavad moderaatorid. Pildi allkiri pole ige koht moderaatoriga vaidlemiseks, see toob kaasa pildi keelamise. Kui teil on ksimusi reeglite kohta, prduge nendega vastavasse foorumiteemasse foorumi arutelu alamrubriigis vi mne moderaatori poole.

  Muud reeglid:

  Foorumi Reeglid:

  10 TÄHTSAT PUNKTI ehk NUANDED ALGAJALE POSTITAJALE

  1. Sina ei pea mitte tulema foorumisse kritiseerima moderaatorite td.

  2. Sina ei pea mitte pdma petada meeskonda, kuidas teha KORRALIKKU internetisaiti, andes selleks vhiklikke ja lapsikuid nuandeid ekspertidele omase enesekindlusega.

  3. Sina ei pea siin rubriigis mitte algatama teemat A - keegi blokkis mind jne. B - ma panin 1 ja mulle pandi 1 vastu. Elu on karm ja mitte alati iglane ning meie ei saa sinna midagi parata.

  4. Sina ei pea mitte alustama teemat Feim4us viks selline asi olla, et saaks oma konto titsa ra kustutada jne jne jne. Lbimeldud arendus-ettepanekud on teretulnud. Lbimeldud.

  5. Sina ei pea mitte ajama lolli juttu, et Feim4u on kole aeglane vi enamuse ajast maas. ra s, kui ei meeldi.

  6. Sina ei pea mitte risustama foorumit lausetega, nagu Miks te mu pilti les ei lase, ma olen siin palju hullemaidki pilte ninud. Moderaatorid on kindlasti ninud rohkem pilte, kui sina.

  7. Roppu sna ei tohi sina ilmaasjata mitte suhu vtta.

  8. ra vaidlusta reegleid, parem loe need lbi siin ja siin.

  9. ra otsi abi valest kohast - Loe vastuseid rubriigist KKK.

  10. ra mangu, et su titepilt ikkagi les pandaks, ra vingu, et Feim4u viks su boonuspunktid tagasi anda vi neid ldse mitte ra vtta jms. Foorum pole kaebuste raamat. Meie ju ei tule sulle koju sind petama.

  Jututoa reeglid:

  KEELATUD ON:

  * Kirjutades kasutada CAPS LOCK-i vi kirjutada suurte thtedega

  * Kasutada roppusi oma mtte edasiandmiseks

  * Floodida, s.t. saata korduvalt sama teksti vi mrke

  * Lbustada mnel eelpool nimetamata jnud viisil, segades teisi kasutajaid

  * Reklaamida Feim4u-ga mitteseotud asju

  * Propageerida rassismi, narkootikume ja muid hiskonna vi Eesti Vabariigi Phiseaduse poolt mitte aktsepteeritud nhtusi. Kui nende reeglite vastu eksitakse, jrgneb kigepealt hoiatus, seejrel jutuka kasutamise keeld.

  MITTESOOVITATAV ON:

  * Teisi kasutajaid privas tdata

  * Propageerida oma isiklikke tendentslikke vaateid, nii et need teisi kasutajaid hirida vivad (seksuaalvhemusi, rahvusi jne)

  * Saata mttethja ja kontekstivaba loba moderaatorite otsused on lplikud ja ei kuulu edasikaebamisele. Moderaatori otsuse kritiseerimine avakanalil toob kaasa automaatse kanalilt eemaldamise.
  Feim4u Raadio Feim4u Raadio