Feim4u.ee :: Tutvus ja suhtlus portaal! - Reeglid
Tere päevast   Täna on: Pühapäev, 19. 2024  Kell on: 17:20 | Online: (0) | Külalisi: (4)
Meeskond Mure? Lemmikutesse
        Registreeri kasutajaks!     Unustasid oma parooli?   

Peamenü
 • Pealeht
 • Osing
 • Kingitused
 • Kutsu sõpru!
 • Konto
 • Minu konto
 • Kontaktid
 • Minu raha
 • Minu profiil
 • Minu pildid
 • Minu albumi pildid
 • Albumid
 • Minu videod
 • Minu päevik
 • Top & uued
 • Feimi top 50
 • Aktiivsuse top
 • Kutse top
 • Top naised
 • Top mehed
 • Uued naised
 • Uued mehed
 • Erilised
 • Keelatud
 • Paarid
 • Liitunud
 • Tegevused
 • Mängi mänge
 • Hinda pilte
 • Klubid
 • Foorum
 • Jutukas
 • Videod
 • SMS teated
 • SMS-chat
 • SMS kampaania
 • Sünnipäevad
 • Skinnid
 • Info&saidist
 • KKK
 • Reeglid
 • Statistika
 • Moderaatorid
 • Saidist
 • Kontakt
 • Reklaam
 • Muu
 • Horoskoop
 • Raadio
 • TV
 • Soovitame YouTube Telefonid Mozilla Firefox Euro-kalkulaator
  15,6466 EEK = 1 EUR

  Reeglid

  Igaüks, kes registreerib ennast kasutajaks, on tutvunud reeglitega ja nõustub saidil viibides neid täitma.

  üldine reeglistik:

  omanikud garanteerivad, et ei avalda sinu saidil olevat/olevaid pilti/pilte online või offline väljaannetes, mis rikuvad Eesti Vabariigi seadust. omanikud jätavad endale õiguse kasutada sinu -s olevat/olevaid pilti/pilte oma eesmärgil ilma sinu nõusolekuta tingimusel, et pildi kasutamine pole vastuolus üldkehtivate eetikanormide ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. omanikud jätavad endale õiguse saata kasutajatele enda või koostööpartnerite reklaami sisuga teateid kasutajate postkastidesse. teenus on tasuta (v.a. lisateenused) ja selle kasutamine toimub "nagu on" põhimõttel. omanikud ei vastuta saidi kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest. omanikud jätavad endale õiguse muuta reeglid vastavalt vajadusele, muudatused kajastuvad siin lehel. Neil, kes pole nõus reeglitega, palume mitte kasutada lehekülge. Selle reegli rikkumisel tekitatava võimaliku kahju eest vastutab kahju tekitaja täiel määral. Virtuaalne raha, mis jääb blokeeritud kasutaja kontole, tagastamisele ei kuulu. Juhul, kui omanikud ei taha osutada teenust konkreetsele kasutajale, võivad nad vaidlusaluse konto blokeerida, kusjuures blokeerimise põhjuse selgitamine pole kohustuslik. Saiti kasutades on keelatud oma ankeedis esitada võõra inimese isikuandmeid. Iga kasutaja võib omada vaid üht kontot. Korduvad kontod blokeeritakse ette hoiatamata. Keelatud on postkastide kaudu ahelkirjade saatmine, samuti reklaamida postkastide, kommentaaride, foorumipostituste või oma konto kaudu ettevõtteid, tooteid, teenuseid jms. Konkreetsed pretensioonid palume edastada vanemmoderaatoritele, lisades kirjale kopeeritud kujul oma eelnenud korrespondents tervikuna isikuga, k.a. kirja saatjate nimed ja kirjasaatmise kellaajad kirja päisel, või muu tõendusmaterjal. Keelatud on rõvedasisuliste, ähvardavate või solvavate kirjade ja kommentaaride saatmine postkasti, foorumisse või kasutajate piltide kommentaariveergu. Keelatud on rõvedate, kedagi solvata võivate või ebaeetiliste kasutajanimede loomine. Samuti edastada usupropagandat, rassistlikku propagandat või muud ebaeetilist või seadusega vastuolus olevat. teenuseid kasutades tuleb jääda viisakaks teiste kasutajate vastu. Keelatud on piltide hindamine, kontode vaatamine jne programmide ja skriptide abil. Keelatud on üritada avada võõraid kontosid või muud moodi rikkuda kasutajate privaatsust ja võimalust saiti mugavalt kasutada. Reeglite rikkumise korral – vastavalt rikkumise raskusastmele kohaldatakse rikkujale karistus. Väga kerge tahtmatu rikkumise korral võib kasutaja saada moderaatori poolt hoiatuse. Moderaatori märkus või hoiatus ei kuulu vaidlustamisele. Raskemate rikkumiste korral reeglite vastu blokeeritakse kasutaja konto ilma ette teatamata ja tagasisaamise võimaluseta.

  Piltide reeglid ja lisamise kord

  Lisatav pilt peab olema JPG formaadis. Pilt peab täitma terve pildiruumi (keelatud on skännimisel jäänud valge äär ümber pildi) ja olema vertikaalses või horisontaalses asendis. Pildil peab olema inimene ja ta nägu peab olema nähtav. Inimene peaks olema pildil esiplaanil, näiteks klassipildid sellele reeglile ei vasta. Pildi lisamisel palume tähelepanu pöörata pildi kvaliteedile ja suurusele. Liiga väikseid, uduseid või häguseid pilte moderaatorid ei aktsepteeri. Kui pildil on mitu inimest, peab pildi omanik ennast pildil esile tooma, märkides oma täpse asukoha kas pildil või pildi all. Õigeks esiletoomiseks loetakse, kui konto/pildi omanik on tuvastatav ka ainult pilti ja pildiallkirja vaadates. Allkiri võib olla nii eesti kui ka inglise keeles. Pornograafilised ja erootilised pildid on keelatud. Piiri, kust alates pilt või poos on liiga erootiline, määravad moderaatorid. Keelatud on rõveda või kedagi solvata võiva sisu ja allkirjaga pildid. Lubatud ei ole pildid, mis oma iseloomult on seadusevastased, õhutavad rassismi, vaenu või vägivalda (nt. relvaga kellegi pihta sihtimine). Keelatakse narkootikume eksponeerivad või alkoholi/suitsetamist seadusevastaselt (alla 18 eluaastat) eksponeerivad pildid. Täisealiste kasutajate puhul võib moderaator pildi keelata, kui pildilolija on silmnähtavalt purjus, alkohol/sigaretid on ilmselgelt pildi peategelased või pilt koos pildi allkirjaga õhutab alkoholi/sigarette tarbima. Kanepilehe kujutis pildil või pildi all on narkootikume propageeriv. Samuti keelatakse vesipiibuga pildid. Keelatud on lastepildid vanuses 0 – 6 a (k.a.). Lastepildiks loetakse alla 7 aasta vanuse inimese pilti, juhul kui kontoomanik pole just 7-10 aastane arvutikasutaja. Samuti on lastepilt see, kui 25 aastane kasutaja lisab pildi ajast, mil ta oli 10. Kui aga 10 aastane kasutaja lisab enda pildi, on see ok. Keelatud on pildid, mis sisaldavad reklaami pildis või pildiallkirjas, reklaamiks loetakse ka äriettevõtte või fotovalmistaja (s.h. pildi töötleja või töötlemisega tegeleva grupi) logo pildi äärel. Kui kasutajakonto nimi ja konto ise ei sisalda reklaami, siis on lubatud selle konto nime näitamine pildil ja pildi all nii omanikuna kui ka valmistajana/töötlejana, niisama kirjutatuna kui ka vormis "made by..." Nii piltidel kui ka pildiallkirjas on keelatud kasutada copyright märki ©. Keelatud on pildid, kus töötluse tulemusena pole pildi omanik enam äratuntav, töötlus moonutab pilti liigselt või tõmbab vaataja tähelepanu endale. Samuti on keelatud mitme pildi kokkumonteerimine ja võõraste taustade kasutamine. Lubatud on töötlus, mis parandab pildi kvaliteeti (parandab fookust/teravust/balanssi). Ühte ja sama pilti saab lisada kontole vaid ühe eksemplari. Keelatud on autorikaitse alla kuuluda võivate, samuti võõraste piltide lisamine. Keelatud on pildid kus figureerivad isikud, kelle eksponeerimiseks pildiomanikul puuduvad vastavad õigused, samuti on keelatud enda pildile lisada autoriõigustega kaitstud detaile (tausta, logosid jms.) Autoriõiguste rikkumise kahtluse korral palume pöörduda kasutaja poole, kes on pildi -s avaldanud. Kui kokkulepet ei saavutata, kirjutage vanemmoderaatorile või aadressile admin@feim4u.ee, lisades kirjale kopeeritud kujul oma eelnenud korrespondents tervikuna pildi avaldajaga (k.a. kirja saatjate nimed ja kirjasaatmise kellaajad kirja päisel). Kui leiate, et Teie pilti on kasutatud ilma loata, siis palume edastada rikkuja konto aadressriba koos märkega “rikkuja” ja kontoomaniku konto aadressriba märkega “konto omanik”. Kindlasti lisage kirjale asjasse puutuvate piltide ja kontode lingid. Kui pildil olev inimene või pildi autoriõiguste omanik ei ole andnud nõusolekut pildi avaldamiseks ja esitab pretensiooni, vastutab tekkivate tagajärgede eest täiel määral pildi lisanud isik. Andmed, mida saab kasutada autoriõiguste rikkuja tuvastamiseks, edastame seadusega ettenähtud korras vastavale riigiametile. Palume pilte lisades arvestada sellega, et moderaatoritel on õigus tagasi lükata ka need pildid, mis pole vastuolus ühegi eeltoodud punktiga, kuid on oma sisult või vormilt ebasündsad või võivad kedagi kahjustada. Pildi/piltide sobivuse ja reeglitele vastavuse üle otsustavad moderaatorid. Pildi allkiri pole õige koht moderaatoriga vaidlemiseks, see toob kaasa pildi keelamise. Kui teil on küsimusi reeglite kohta, pöörduge nendega vastavasse foorumiteemasse foorumi “ arutelu” alamrubriigis või mõne moderaatori poole.

  Muud reeglid:

  Foorumi Reeglid:

  10 TÄHTSAT PUNKTI ehk NÕUANDED ALGAJALE POSTITAJALE

  1. Sina ei pea mitte tulema foorumisse kritiseerima moderaatorite tööd.

  2. Sina ei pea mitte püüdma õpetada meeskonda, kuidas teha KORRALIKKU internetisaiti, andes selleks võhiklikke ja lapsikuid nõuandeid ekspertidele omase enesekindlusega.

  3. Sina ei pea siin rubriigis mitte algatama teemat A - keegi blokkis mind jne. B - ma panin 1 ja mulle pandi 1 vastu. Elu on karm ja mitte alati õiglane ning meie ei saa sinna midagi parata.

  4. Sina ei pea mitte alustama teemat Feim4us võiks selline asi olla, et saaks oma konto täitsa ära kustutada jne jne jne. Läbimõeldud arendus-ettepanekud on teretulnud. Läbimõeldud.

  5. Sina ei pea mitte ajama lolli juttu, et Feim4u on kole aeglane või enamuse ajast maas. Ära söö, kui ei meeldi.

  6. Sina ei pea mitte risustama foorumit lausetega, nagu Miks te mu pilti üles ei lase, ma olen siin palju hullemaidki pilte näinud. Moderaatorid on kindlasti näinud rohkem pilte, kui sina.

  7. Roppu sõna ei tohi sina ilmaasjata mitte suhu võtta.

  8. Ära vaidlusta reegleid, parem loe need läbi siin ja siin.

  9. Ära otsi abi valest kohast - Loe vastuseid rubriigist KKK.

  10. Ära mangu, et su titepilt ikkagi üles pandaks, ära vingu, et Feim4u võiks su boonuspunktid tagasi anda või neid üldse mitte ära võtta jms. Foorum pole kaebuste raamat. Meie ju ei tule sulle koju sind õpetama.

  Jututoa reeglid:

  KEELATUD ON:

  * Kirjutades kasutada CAPS LOCK-i või kirjutada suurte tähtedega

  * Kasutada roppusi oma mõtte edasiandmiseks

  * Floodida, s.t. saata korduvalt sama teksti või märke

  * Läbustada mõnel eelpool nimetamata jäänud viisil, segades teisi kasutajaid

  * Reklaamida Feim4u-ga mitteseotud asju

  * Propageerida rassismi, narkootikume ja muid ühiskonna või Eesti Vabariigi Põhiseaduse poolt mitte aktsepteeritud nähtusi. Kui nende reeglite vastu eksitakse, järgneb kõigepealt hoiatus, seejärel jutuka kasutamise keeld.

  MITTESOOVITATAV ON:

  * Teisi kasutajaid privas tüüdata

  * Propageerida oma isiklikke tendentslikke vaateid, nii et need teisi kasutajaid häirida võivad (seksuaalvähemusi, rahvusi jne)

  * Saata mõttetühja ja kontekstivaba loba moderaatorite otsused on lõplikud ja ei kuulu edasikaebamisele. Moderaatori otsuse kritiseerimine avakanalil toob kaasa automaatse kanalilt eemaldamise.
  Feim4u Raadio Feim4u Raadio